2.12.2013

sunofthesol - Discover Us | sa021Z wielką radością oddajemy w wasze ręce album Discover Us. Jose Martinez, zgodnie z pseudonimem, który przyjął, tworzy muzykę, która budzi w głowie wiele pozytywnych doznań. Słychać tu ciepło jasnego słońca Kalifornii, skąd producent pochodzi. Twórczość sunofthesol jest dowodem na to, że szczerość i prostota zawarta w muzyce potrafi wywoływać wspomnienia i ułatwia nam wejście w stan, w którym błogie marzenia przychodzą do nas parami, jak dzieci wychodzące na wycieczkę w przedszkolu. Dla fanów instrumentali i nie tylko!

With great pleasure we present to you the Discover Us album. Jose Martinez, as you can tell from the name he took, produces music that creates lots of positive feelings in your head. In his tracks you can hear the warm sun of California, where he comes from. Sunofthesol's works are the proof that honesty and simplicity concluded in music can induce memories and help us enter a state in which blissful dreams come to us in pairs, just like the kids in the kindergarten going to a trip. Not only for the fan of beats!